Shakespearesymposiumet på Gotland 22–24 juli 2016

För andra året i rad anordnade Romateatern ett symposium runt William Shakespeares dramatik. Två hela dagar med föreläsningar, diskussioner, workshops, föreställningar, gästfria måltider, musik och stimulerande samtal skapar en unik arena för praktiker, teoretiker och publik att mötas.

Årets tema var: A Brave New World – en komparativ betraktelse över två tidsepoker i snabb förändring.

Symposium program-pdf

_BA48743Shakespeares tid – ”Den nya tiden” ledde till upplysningen. Vart leder vår tid?

Med ”A Brave New World” ville vi bl.a. belysa vad som händer med oss människor när vår världsbild ställs på ända och när mycket av det vi tidigare tagit för givet inte längre gäller. När hela paradigm kollapsar.

Hur rädda blir vi och hur modiga klarar vi av att vara?

 Shakespeares dramer påverkades så klart av tiden han levde i. Men är inte vår tid på många sätt lik hans? Känner vi t.o.m. av samma sorts förändringens vindar?

  • Renässansen: Starkt förändrade samhällsstrukturer, en fysisk och rent bokstavlig globalisering med en ny världsbild och nya värderingar, starka religiösa motsättningar (the age of religious wars) som löser upp kyrkans makt och ger rum för världsomvälvande vetenskapliga landvinningar – den moderna vetenskapens genombrottstid. Information som når ut till ”alla” genom tryckta böcker.
  • Vår tid; Samhällsstrukturer i stark förändring, hisnande snabb globalisering, avgörande värderingsomvändningar (t.ex. män och kvinnor), religiösa konflikter och polariseringar, 60 millioner människor på flykt, tekniska landvinningar som i grunden ruckar på hela vårt sätt att leva. Information som både når ut till och styrs av alla via internet.

Under vårt symposium letade vi efter fler paralleller och ställde oss frågan om Shakespeares pjäser innehåller ledtrådar och riktlinjer för hur vår egen tid gestaltar sig. Kan Shakespeare hjälpa oss att lära från historien?

Urvalet av föreläsare är tvärvetenskapligt och tvärkulturellt. Självklart har litteraturvetare med Shakespeare som specialitet en viktig plats, liksom regissörer, kulturjournalister och andra som intresserat sig mycket för Shakespeare. Men vi strävar även att bjuda in forskare/föreläsare från helt andra discipliner som kan bidra till att fördjupa och bredda vårt tema. Våra föreläsare kommer inte bara från Sverige. Delar av symposiet hålls därför på engelska.

Precis som förra årets symposium så blev detta ett unikt tillfälle för inspiration, bildning och för nya möten. Allt i en vacker miljö på anrika Roma Kungsgård på Gotland.

Information om nästa års Symposium kommer under hösten.

 

English:

Shakespeare Symposium, 23rd-24th of July 2016 at the Romateatern, Gotland, Sweden

For the second year in a row, the classic Shakespeare theatre Romateatern arranged a symposium on the works of William Shakespeare. It was two days full of lectures, seminars, workshops, music, dinners, theatre performances and engaging conversation, creating a unique meeting spaces for theatre practitioners, academics from all areas and the interested public.

This year’s theme, “A Brave New World”, made a comparative observation of two ages in correspondent states of rapid and reformative change. Shakespeare’s time was followed by the enlightenment. Where will our time lead us?

“A Brave New World” most especially discussed what happens to human beings when our understanding of the world is turned on its head and so much of what we previously took for granted is put under question, when paradigms collapse. How frightened are we by these changes, and how brave can we manage to be?

Shakespeare’s plays were of course influenced by the time he lived in. But in what ways does our time resemble his? Are we even feeling the same winds of change as he did in his?

The renaissance brought with it a huge transformation of societal structures, a new globalisation with a new view on the world, that also meant embracing new values, strong religious opposition that puts into question the power of the church and makes way for ground-breaking scientific discoveries – the era of modern science, including the information breakthrough of printed materials suddenly becoming available to a larger public.

Our time also is in a state of flux regarding societal structures, globalisation (including 60 million refugees all over the world), religious conflicts, deciding changes in normative values, for instance regarding gender, and technical innovations and information technology that fundamentally alter the way we live our lives.

During the symposium we asked, can Shakespeare’s plays be said to contain clues and information that can help us understand what is happening in our own time? How can Shakespeare help us learn from history?

The Shakespeare Symposium strives to create new connections between academics from all fields and theatre practitioners, letting practice influence theory and theory inspire practice. The symposium will involve both national and international speakers.

Just as with last year’s very popular symposium, we  offered a unique opportunity to be inspired, to learn and to form new connections.

Romateatern is situated on the island of Gotland, internationally perhaps mostly known as the location for many of Ingmar Bergman’s movies. The theatre has for over twenty-five years put on Shakespeare productions in the ruins of a 12th Century Cistercian abbey. It has grown to become the largest Shakespearean theatre in Sweden, and now also holds theatre courses and seminars.

Information about next years Symposium will be released during the fall of 2016.