Kontakt

För information angående biljetter ring:

0498-503 36 (kl.11:00-17:00 alla dagar 2 maj - 18 augusti, föreställningsdagar kl.11:00-19:00)

Producent - Magnus Byström 070-734 08 57 magnus@romateatern.se

VD - Eva Carlberg 070-600 97 66 eva@romateatern.se

Konstnärlig ledare - Stefan Marling 073-387 86 15 stefan@romateatern.se

Teknik och ekonomi - Christer Norrby 070-789 09 01 christer.romateatern@gmail.com