Shakespeare symposium

Symposium runt Shakespeares dramatik. Två hela dagar med föreläsningar, diskussioner, workshops, föreställningar, gästfria måltider, musik och stimulerande samtal.

Läs mer

Teaterläger 2017

Varje år så skapar Romateatern ett teaterläger för barn och unga. Teater, sång, sommar, kamratskap. Varmt välkomna med anmälan!

Läs mer