start_2017_02
_BA48743

Shakespeare symposium

Symposium runt Shakespeares dramatik. Två hela dagar med föreläsningar, diskussioner, workshops, föreställningar, gästfria måltider, musik och stimulerande samtal.

Läs mer…

teaterläger 2017

Teaterläger 2017

Varje år så skapar Romateatern ett teaterläger för barn och unga. Teater, sång, sommar, kamratskap. Varmt välkomna med anmälan!

Läs mer…